ताकोजिमा लिगल अफिस
इमिग्रेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी कार्यन्वयनको लागि

Learn More

हाम्रो बारेमा

विशेष इमिग्रेशन वकील “ताकोजिमा केइसुके” ( 特定行政書士 )

भिसा इमिग्रेशनसम्बन्धी
कुनैपनीसर सल्लाह या कानुनी कार्यन्वयन गर्नु परेमा....
हाम्रो सेवा जापान भरी उपलब्ध छन्.

जापानको इमिग्रेशन भिसा सम्बन्धी कुनैपनि सर - समस्या भएमा हामीलाई सम्झिनु होस् . बिगत एक दशकदेखि अध्यागमन सम्बधी संसारका बिभिन्न मुलुकका बिदेसी हरुलाई सेवा दिदै आइरहेका हाम्रो ओफिसमा एक चोटी अबस्य सेवा दिने मौका दिनुहोला. हाम्रो अफिसमा भिसा इमिग्रेशन सम्बधी सम्पूर्ण कानुनी कार्य हरुको साथ साथै कम्पनी दर्ता तथा जेरिसी सेवाका सुबिधा पनि उपलब्ध छन्.
हाम्रा अफिस टोक्योको JR ओमोरी स्टेसनबाट 3 मिनेट जतिको दुरीमा अबस्थित छन्. धन्यवाद.

भिसा - इमिग्रेशन सम्बन्धी कार्यहरु..

विशेष इमिग्रेशन वकील “ताकोजिमा केइसुके” ( 特定行政書士 )

भिसा नबिकरण
भिसा प्रकृति परिबर्तन
नयाँ भिसा
एइजियु / जापनिज पासपोर्ट
अन्य सेवाहरु
Smily face

भिसा नबिकरण

जापानमा इमिग्रेशन भिसा नविकरण सम्बन्धी कुनैपनि कानुनी कार्यन्वयन तथा सर सल्लाह चाहिएमा हामीलाई सम्झनु होस्.

जस्तै :- पारिबारिक भिसा नबिकरण कुक भिसा नबिकरण
बिजिनेस भिसा नबिकरण
टेक्नोलोजी · मानविकी · अन्तरराष्ट्रीय काम नबिकरण
एइजुयु / तेइजुयु जस्ता अन्य सबै ..........

Smiley face

भिसा प्रकृति परिबर्तन

जापानमा इमिग्रेशन भिसा प्रकृति परिबर्तन सम्बन्धी कुनैपनि कानुनी कार्यन्वयन तथा सर सल्लाह चाहिएमा हामीलाई सम्झनु होस्.

जस्तै :- पारिबारिक भिसामा
कुक भिसामा
बिजिनेस भिसामा
टेक्नोलोजी · मानविकी · अन्तरराष्ट्रीय काम भिसामा
एइजुयु / तेइजुयु जस्ता अन्य ........

Smiley face

नयाँ भिसा

जापानमा नयाँ भिसामा बोलाउनको लागि कुनैपनि कानुनी कार्यन्वयन तथा सर सल्लाह चाहिएमा हामीलाई सम्झनु होस्.

जस्तै :- पारिबारिक भिसामा
कुक भिसामा
बिजिनेस भिसामा
टेक्नोलोजी · मानविकी · अन्तरराष्ट्रीय काम भिसामा
तेइजुयु जस्ता अन्य ........

Smiley face

एइजियु / जापनिज पासपोर्ट

जापानमा एइजु या जापानीज नागरिक ( जापनिज पासपोर्ट ) लिन चाहनुहुन्छ या लिन चाहना गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई सम्झनुहोस् .....

अन्य सेवाहरु

कम्पनी दर्ता / जेरिसी सेवा.

हाम्रो अफिसमा भिसा इमिग्रेशन सम्बधी सम्पूर्ण कानुनी कार्य हरुको साथ साथै कम्पनी दर्ता तथा जेरिसी सेवाका सुबिधा पनि उपलब्ध छन्.

हाम्रो अफिस चार्ज

विशेष इमिग्रेशन वकील “ताकोजिमा केइसुके” ( 特定行政書士 )

Smiley face

भिसा नबिकरण { Renewal } ( 在留期間更新 )

कामहरु 適用条件 हाम्रो-अफिस चार्ज 報酬額(税込) टिकट 収入印紙 जम्मा फी 合計(税込)
विजनेस भिसा (経営・管理) 20,000円 4,000円 24,000円
कुक भिसा (技能) 20,000円 4,000円 24,000円
पारिबारिक भिसा (家族滞在) 20,000円 4,000円 24,000円
टेक्नोलोजी · मानविकी · अन्तरराष्ट्रीय काम ( 技術・人文知識・国際業務) 30,000円 4,000円 34,000円
जापानी वैवाहिक (日本人の配偶者等) 30,000円 4,000円 34,000円

भिसा प्रकृति परिबर्तन{ Change } (在留資格変更)

कामहरु 適用条件 हाम्रो-अफिस चार्ज 報酬額(税込) टिकट 収入印紙 जम्मा फी 合計(税込)
टेक्नोलोजी · मानविकी · अन्तरराष्ट्रीय काम ( 技術・人文知識・国際業務) 80,000円 4,000円 84,000円
कुक भिसा (技能) 80,000円 4,000円 84,000円
जापानी वैवाहिक (日本人の配偶者等) 100,000円 8,000円 108,000円
पारिबारिक भिसा (家族滞在) 60,000円 4,000円 64,000円
विजनेस भिसा (経営・管理) 100,000円 4,000円 104,000円

नयाँ भिसा { COE } ( 在留資格認定証明書 )

कामहरु 適用条件 हाम्रो-अफिस चार्ज 報酬額(税込) टिकट 収入印紙 जम्मा फी 合計(税込)
टेक्नोलोजी · मानविकी · अन्तरराष्ट्रीय काम ( 技術・人文知識・国際業務) 80,000円 0円 80,000円
कुक भिसा (技能) 50,000円 0円 50,000円
जापानी वैवाहिक (日本人の配偶者等) 80,000円 0円 80,000円
पारिबारिक भिसा (家族滞在) 40,000円 0円 40,000円
विजनेस भिसा (経営・管理) 200,000円 0円 200,000円

More Application Charge (その他)

कामहरु 適用条件 हाम्रो-अफिस चार्ज 報酬額(税込) टिकट 収入印紙 जम्मा फी 合計(税込)
स्थायी निवासको अनुमति आवेदन (永住許可申請) 150,000円 8,000円 158,000円
विशेष निवासको अनुमति (在留特別許可) 180,000円 5,000円 185,000円
Naturalization application(帰化申請) 200,000円 5,000円 205,000円
Acquisition of status of residence(在留資格取得) 20,000円 0円 20,000円
Work qualification certificate (就労資格証明書) 20,000円 1,200円 21,200円
Re-entry Permit (再入国許可) 20,000円 3,000円~6,000円 23,000円~26,000円
Load More

हाम्रो प्रशासनिक टीम

विशेष इमिग्रेशन वकील “ताकोजिमा केइसुके” ( 特定行政書士 )

Smiley face

EAS JAPAN

Smiley face

BPS Accounting

Smiley face

CURRY-INFO

सम्पर्क तथा ठेगाना

ठेगाना: 〒 143-0016 TOKYO TO OTAKU OMORI KITA 1-36-4 WAKUTA Bld 2F टोकियोको JR ओमोरी स्टेसनबाट पैदल 3 मिनेट मात्र !
Tel/Fax/Mo:- 03-6423-0486
090-9829-8884 , 080-3421-8884 (नेपाली,हिन्दी, English) , 080-9156-8884 (जापनिज भाषा मात्र !)
अफिस समय सोमबार देखि सुक्रवार बिहान 9 बजे देखि दिउसोको 5 बजे सम्म मात्र !
शनिबार, आइतबार,जापानको सरकारीस्तरका बिदाको दिन बाहेक !!